ให้บริการปรึกษา การทำธุรกิจออนไลน์ ที่ ห้องเรียนอีคอมเมอร์ช อ.ศุภมิตร 083-9077726 Line ID:suppamitmr

15.3.61

สอนอีคอมเมอร์ช

การตลาดในยุค 4.0 ธุรกิจขนาดเล็กสามารถที่จะแช่งขันกับขนาดใหญ่ได้ เมื่อท่านรู้ถึงเครื่องมือฟรี บนโลกออนไลน์ ในการค้นหาทำเลทอง ของร้านออนไลน์

เครื่องมือทำการตลาดออนไลน์ฟรี
โปรโมทร้านออนไลน์ด้วย SEO

Start up E-commerce สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

สร้างร้านออนไลน์ฟรี
สร้างร้านออนไลน์


รับสอนและให้คำปรึกษา การเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย Blogger แบบฟรีตลอดชีพ และวิธีการโปรโมทร้านออนไลน์ให้ติดอันดับใน Google ด้วยเครื่องมือฟรี


startupอีคอมเมอร์ช
เริ่มต้นธุรกิจอีคอมเมอร์ชหัวข้อ
1 หลักการใช้อินเตอร์สำหรับงานอีคอมเมิร์ชและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2 ทักษะการสร้างกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพื่อแต่งเพจร้านค้า
3 ฝึกปฏิบัติ การสร้างร้านค้าด้วย  ฟรีเวปเพจ Blogger,FaceBook
4 การทำ SEO ( Search Engine Optimization )การวิเคราะห์ Key word 
5 การสร้างระบบติดตามและวิเคราะห์เวปเพจด้วย Google Analytics
6 การโปรโมทเวปเพจ กับ  เสิร์ชเอนจิน (search engine)   ต่างๆเช่น google ,bing ,yahoo
7 การใช้ของฟรีบนอินเตอร์เนต กับการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
8 การตบแต่งรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวให้สินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
9 E-marketing Model  Droppship , Affiliate 
10การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Keyword trend
11รูปแบบของตลาด Digital Marketing Model ของระบบอีคอมเมอร์ช
12 การวิเคราะห์ลูกค้าออนไลน์และคู่แข่ง (Online Marketing Analysis)
13 การสร้าง VDO ยูทูป


สอนการตลาดออนไลน์
การตลาดออนไลน์

บริการสอนและให้คำปรึกษานอกสถานที่ 

12,000.บาท/วัน  

หลักสูตรเปิดร้านค้าออนไลน์ในทำเลทอง 4900.- บาท/คน    สอน 3 วัน เป็นกลุ่ม2-5 คน  

หรือสอนส่วนตัว  คลิกดูลายละเอียดหลักสูตร  สถานที่เรียนผลงานสอนที่ผ่านมา